Sukces | Blog agencji reklamowej Seolancer
content top

Reklama istotą sukcesu

Reklama istotą sukcesu
Reklama to nic innego jak komunikat perswazyjny. Jej celem jest wpłynięcie na konsumenta i spowodowanie, aby nabył on dany produkt lub też skorzystał z jakiejś konkretnej usługi. Reklama może przybierać różne formy. Może być reklamą jawną, która wprost reklamuje dany produkt. Może być również reklamą ukrytą. W tym przypadku odbiorca nie jest do końca świadomy...
Tagi wpisu: , .